بردهای پردازشی محصول شرکت

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
برد پردازشی AVA7K16 FPGA :


Xilinx FPGA Kintex-7  XC7K325T / XC7K410T


Mb=Megabit, Kb=Kilobit) : Memory)


128Mb / 256Mb / 512Mb Config QSPI Flash
(16Gb / 32Gb / 64Gb DDR3 1600 (64bit Data... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد زینک AVA7Z12 : Processor


Zynq XC7Z020/010 SoC


: Convertor


 

RF  Transceiver (AD9361 / AD9364)
------ 6 differential or 12 single ended ADC inputs
------ 4 differential or 8... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازش آرایه AVA7K48A ​FPGA :


Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K325T / XC7K410T


​​Convertor :


48CH ADC 125M 16bit
8CH DAC/DUC 1.6GS 16bit


Memory :


512Mb Config QSPI Flash


High Speed... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA7A14 ​FPGA :


Xilinx FPGA Artix-7 XC7A15/XC7A35/XC7A50/XC7A75/XC7A100/XC7A200


Memory :


128Mb Config Flash
128Mb User Flash
1Mb EEPROM
4Gb DDR3


High Speed Interface... اطلاعات کامل محصول
قیمت وابسته به FPGA و Optionهای انتخابی است. برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید
برد پردازشی AVA7A13 ​FPGA :


Xilinx FPGA Artix-7 XC7A35T/XC7A50T/XC7A75T/XC7A100T/XC7A200T 


​​Convertor :


4CH ADC 40M/100M/125M 14/16bit
2CH DAC 125M 14bit
2CH DAC/DUC 1.6GS 16bit


Memory... اطلاعات کامل محصول
با قطعات پیش فرض 3,900,000 تومان.
برد پردازشگر XILINX FPGA UltraScale-AVA7U27 ​FPGA & DSP :


Xilinx FPGA UltraScale XCKU115 (XCKU085, XCKU095, XCKU115, XCVU080, XCVU095, XCVU125
TI Multicore DSP 66AK2H14 (66AK2H06, 66AK2H12


​​Memory :


(1.152Gb SRAM... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی UltraScale-AVA7U25 ​FPGA & DSP :


Xilinx FPGA UltraScale XCKU060 (XCKU035, XCKU040, XCKU095, XCKU11P, XCKU15P)
TI Multicore DSP 66AK2H14 (66AK2H06, 66AK2H12​​


Memory :


80Gb DDR4... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA7V19 FPGA & DSP​ :


Xilinx FPGA Virtex-7 XC7V330T, XC7V585T / XC7V415T / XC7V485T / XC7V690T
Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K70T / XC7K160T / XC7K325T / XC7K410T
TI Multicore DSP... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA7K15 ​FPGA :


Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K70T / XC7K160T / XC7K325T / XC7K410T


​​Convertor :


2/4CH ADC 105M/125M/250M 14/16bit  
AC-Coupled or DC-Coupled option for ADC
(2CH DAC/DUC... اطلاعات کامل محصول
قیمت این محصول با توجه به نیاز مشتری از 6 تا 30 میلیون تومان است. جهت اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA6S03 ​FPGA:


Xilinx FPGA Spartan-6 XC6SLX150-2FGG484I


​​Convertor:


2/4CH ADC 40/100/125M 14/16bit 
AC-Coupled or DC-Coupled option for ADC
OnBoard Low Jitter 100MHz LVDS... اطلاعات کامل محصول
3,500,000 تومان. چنانچه 4 کانال ADC با مشخصات پیش فرض نیاز باشد مبلغ 400,000 تومان اضافه خواهد شد.

صفحه‌ها