بردهای پردازشی محصول شرکت

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
برد پردازشی ULTRASCALE-AVA7U17 ​FPGA :


Xilinx FPGA UltraScale Kintex-7 XCKU040 / XCKU060
ARM Cortex-M4


​​Convertor :


2/4/6/8CH ADC 80M/105M/125M/250M 14/16bit  
AC-Coupled or DC-Coupled option for... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد زینک AVA7Z10 : Processor


Zynq XC7Z020/010 SoC


: Zynq Memory


8Gb DDR3
128Mb QSPI Config Flash
128Mb User Flash
256Kb/1Mb EEPROM
SD Card Interface


: Zynq High Speed... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA7K09 ​FPGA :


Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K70T / XC7K160T 
ARM Cortex-M4


​​Convertor :


4CH ADC 40/80/105/125M/250M 14/16bit  
AC-Coupled or DC-Coupled option for ADC... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA7K16 FPGA :


Xilinx FPGA Kintex-7  XC7K325T / XC7K410T
ARM STM32F429 


Mb=Megabit, Kb=Kilobit) : Memory)


128Mb / 256Mb / 512Mb Config QSPI Flash
(16Gb / 32Gb / 64Gb... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد زینک AVA7Z12 : Processor


Zynq XC7Z020/010 SoC


: Convertor


 

RF  Transceiver (AD9361 / AD9364)
------ 6 differential or 12 single ended ADC inputs
------ 4 differential or 8... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازش آرایه AVA7K48A ​FPGA :


Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K325T / XC7K410T


​​Convertor :


48CH ADC 125M 16bit
8CH DAC/DUC 1.6GS 16bit


Memory :


512Mb Config QSPI Flash


High Speed... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA7A14 ​FPGA :


Xilinx FPGA Artix-7 XC7A15/XC7A35/XC7A50/XC7A75/XC7A100/XC7A200


Memory :


128Mb Config Flash
128Mb User Flash
1Mb EEPROM
4Gb DDR3


High Speed Interface... اطلاعات کامل محصول
قیمت وابسته به FPGA و Optionهای انتخابی است. برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید
برد پردازشی AVA7A13 ​FPGA :


Xilinx FPGA Artix-7 XC7A35T/XC7A50T/XC7A75T/XC7A100T/XC7A200T 


​​Convertor :


4CH ADC 40M/100M/125M 14/16bit
2CH DAC 125M 14bit
2CH DAC/DUC 1.6GS 16bit


Memory... اطلاعات کامل محصول
با قطعات پیش فرض 3,900,000 تومان.
برد پردازشگر XILINX FPGA UltraScale-AVA7U27 ​FPGA & DSP :


Xilinx FPGA UltraScale XCKU115 (XCKU085, XCKU095, XCKU115, XCVU080, XCVU095, XCVU125
TI Multicore DSP 66AK2H12 (66AK2H06, 66AK2H14


​​Memory :


80Gb DDR4  A... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی UltraScale-AVA7U25 ​FPGA & DSP :


Xilinx FPGA UltraScale XCKU060 (XCKU035, XCKU040, XCKU095, XCKU11P, XCKU15P)
TI Multicore DSP 66AK2H14 (66AK2H06, 66AK2H12​​


Memory :


80Gb DDR4... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.

صفحه‌ها