بردهای سری UltraScale

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
برد پردازشگر XILINX FPGA UltraScale-AVA7U27 ​FPGA & DSP :


Xilinx FPGA UltraScale XCKU115 (XCKU085, XCKU095, XCKU115, XCVU080, XCVU095, XCVU125
TI Multicore DSP 66AK2H12 (66AK2H06, 66AK2H14


​​Memory :


80Gb DDR4  A... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی UltraScale-AVA7U25 ​FPGA & DSP :


Xilinx FPGA UltraScale XCKU060 (XCKU035, XCKU040, XCKU095, XCKU11P, XCKU15P)
TI Multicore DSP 66AK2H14 (66AK2H06, 66AK2H12​​


Memory :


80Gb DDR4... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.