بردهای سری Kintex

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
برد پردازشی AVA7K16 FPGA :


Xilinx FPGA Kintex-7  XC7K325T / XC7K410T


Convertor:


(RF Transceiver (AD9361 / AD9364


Memory :


1Gb Config BPI Flash
(20/40Gb DDR3 (40bit Data Bus
(2Gb... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازش آرایه AVA7K48A ​FPGA :


Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K325T / XC7K410T


​​Convertor :


48CH ADC 125M 16bit
8CH DAC/DUC 1.6GS 16bit


Memory :


512Mb Config QSPI Flash


High Speed... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA7K15 ​FPGA :


Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K70T / XC7K160T / XC7K325T / XC7K410T


​​Convertor :


2/4CH ADC 105M/125M/250M 14/16bit  
AC-Coupled or DC-Coupled option for ADC
(2CH DAC/DUC... اطلاعات کامل محصول
قیمت این محصول با توجه به نیاز مشتری از 6 تا 30 میلیون تومان است. جهت اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.