بردهای سری Kintex

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
برد پردازش آرایه AVA7K48A ​FPGA:


Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K325T / XC7K410T


​​Convertor:


48CH ADC 125M 16bit
8CH DAC/DUC 1.6GS 16bit


Memory:


128Mbit Config SPI Flash
256Mbit User QSPI Flash... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشگر XILINX FPGA UltraScale-AVA7U27 ​FPGA & DSP:


Xilinx FPGA UltraScale XCKU115 (XCKU085, XCKU095, XCKU115, XCVU080, XCVU095, XCVU125
TI Multicore DSP 66AK2H14 (66AK2H06, 66AK2H12


​​Memory:


(Up to 1152Mbit SRAM... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی UltraScale-AVA7U25 ​FPGA & DSP:


Xilinx FPGA UltraScale XCKU060 (XCKU035, XCKU040, XCKU095, XCKU11P, XCKU15P)
TI Multicore DSP 66AK2H14 (66AK2H06, 66AK2H12​​


Memory:


(80Gb DDR4... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA7K15 ​FPGA:


Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K70T / XC7K160T / XC7K325T / XC7K410T


​​Convertor:


(2/4CH ADC 105M/125M/250M 14/16bit (Default : 2ch ADC 
(2CH DAC/DUC 1.6GS 16bit (AD9142A... اطلاعات کامل محصول
قیمت این محصول با توجه به نیاز مشتری از 6 تا 30 میلیون تومان است. جهت اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.
Xilinx Kintex-7 FPGA KC705 Evaluation Kit FPGA: Kintex XC7K325T-2FFG900C

·        ROHS compliant KC705 kit including the XC7K325T-2FFG900C FPGA

Configuration

·      ... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.