بردهای سری Kintex

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
برد پردازشی ULTRASCALE-AVA7U17 ​FPGA :


Xilinx FPGA UltraScale Kintex-7 XCKU040 / XCKU060
ARM Cortex-M4


​​Convertor :


2/4/6/8CH ADC 80M/105M/125M/250M 14/16bit  
AC-Coupled or DC-Coupled option for... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA7K09 ​FPGA :


Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K70T / XC7K160T 
ARM Cortex-M4


​​Convertor :


4CH ADC 40/80/105/125M/250M 14/16bit  
AC-Coupled or DC-Coupled option for ADC... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA7K16 FPGA :


Xilinx FPGA Kintex-7  XC7K325T / XC7K410T
ARM STM32F429 


Mb=Megabit, Kb=Kilobit) : Memory)


128Mb / 256Mb / 512Mb Config QSPI Flash
(16Gb / 32Gb / 64Gb... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازش آرایه AVA7K48A ​FPGA :


Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K325T / XC7K410T


​​Convertor :


48CH ADC 125M 16bit
8CH DAC/DUC 1.6GS 16bit


Memory :


512Mb Config QSPI Flash


High Speed... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA7K15 ​FPGA :


Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K70T / XC7K160T / XC7K325T / XC7K410T


​​Convertor :


2/4CH ADC 105M/125M/250M 14/16bit  
AC-Coupled or DC-Coupled option for ADC
(2CH DAC/DUC... اطلاعات کامل محصول
قیمت این محصول با توجه به نیاز مشتری از 6 تا 30 میلیون تومان است. جهت اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.