بردهای سری Spartan

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
برد پردازشی +AVA6S02 ​FPGA:


Xilinx FPGA Spartan-6 XC6SLX45-2FGG484I


​​Convertor:


2/4CH ADC 40/100/125M 14/16bit 
AC-Coupled or DC-Coupled option for ADC
OnBoard Low Jitter 100MHz LVDS... اطلاعات کامل محصول
تماس بگیرید.
برد پردازشی +AVA6S03 ​FPGA:


Xilinx FPGA Spartan-6 XC6SLX150-2FGG484I


​​Convertor:


2/4CH ADC 40/100/125M 14/16bit 
AC-Coupled or DC-Coupled option for ADC
OnBoard Low Jitter 100MHz LVDS... اطلاعات کامل محصول
تماس بگیرید.