بردهای سری Virtex

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
برد پردازشی AVA7V19 FPGA & DSP​ :


Xilinx FPGA Virtex-7 XC7V330T, XC7V585T / XC7V415T / XC7V485T / XC7V690T
Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K70T / XC7K160T / XC7K325T / XC7K410T
TI Multicore DSP... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.